"Börja varje dag med en plan"


”Coaching handlar om effektivitet och hållbara resultat genom att skapa Ansvar och Medvetande hos individen mot sitt mål.”Vi hjälper dig bygga:
1. Klar bild av resultatet
2. Specifik målsättning som är motiverande, utmanande och realistisk 
3. Synliggöra hinder på vägen och ta fram resurser till att lösa (eliminera) dom
4. Sinnesbasera målet så att du vet när det är uppnåt och inte missar det
5. Ta fram resurser som påskyndar din utveckling
6. Se till att ekologin (allt runtomkring i ditt liv), inre och yttre faktorer är i linje med resultatet
7. Ta bort negativa beteenden, bibehålla de positiva faktorerna i beteendet och föra in dom i ditt nya beteende för att säkerställa att du uppnår ditt mål

  
Genom att använda sig av en professionell coach kommer du alltid att vara i ett sinnestillstånd av utveckling pga coachens värdefulla bidrag med kvalitativa frågeställningar och tekniker som håller dig motiverad och inspirerad att hela tiden vilja utvecklas. Med din ökade personliga och professionella potential kommer du vara mer driven och motiverad till att gå utanför din trygghetszon och upptäcka nya sätt att göra saker på. Coaching skapar nytänkande vilket gör att du kommer tänka på ett sätt som skapar ett övertag mot dina motståndare/ konkurrenter.

OM jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon hjälper andra. 

För att hjälpa någon måste man visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han gör. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig  och egentigen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon 
 - Sören Kierkegaard