Med en coach blir det lättare att skapa sig rätt förutsättningar för att nå sina mål.  Effektiva frågeställningar tillsammans med realistiska målsättningar och  planer  som stödjs av konkreta strategier  gör coaching till ett extremt kraftfullt verktyg  för att skapa långsiktiga och hållbara förändringar.      


Varför coaching?
 
Coaching är ett av de bästa verktygen när man ska sätta mål och skapa hållbara förändringar. Att kunna skapa det där behovet av att vilja gå den extra milen och komma igång omedelbart. Tillsammans med att vara ett bollplank som lyssnar och ifrågasätter utan att kritisera, skapar den perfekta miljön att växa och utvecklas i.


Kvalitetssäkra din coach

Att vara coach är en titel som många företag och personer använder sig av för att det låter bra. Coach titeln är inte varumärkesskyddad vilket innebär att vem som helst kan kalla sig det utan att ha någon
coaching utbildning. Broddeck Research använder sig bara av certifierade utbildade coacher med internationell  standard. Detta säkerställer kvalitetsstandarden och att våra kunder endast jobbar med personer som har en erkänd utbildning som är specifikt inriktad på att hjälpa människor framåt i sina professionella och  privata yrkesroller.

One- on- one coaching

Broddeck Researchs Peak Performance program är avsett för dig som vill påskynda din utveckling. 
 
Under coachingtiden får du en individuell
handlingsplan, uppföljningsprogram, utvärderingsprogram och åtgärdsprogram. 
Tillsammans med din coach lägger ni upp en tidsram över din målsättning och vad som ska göras under den tiden. Regelbundna utvärderingar och åtgärder är obligatoriska och är till för att du ska bibehålla ditt momentum.  

Använd vårt målsättningsprogram och ta  del av resurser och strategier som är specifikt utvecklade för att uppnå mål. 
Detta program  är utformat för att optimera dig och påskynda dina resultat.


Intresserad? Skicka ett meddelande om vad ni/ du vill ha hjälp med så kontaktar vi er så snabbt vi kan!